Bouwavond Geluidssensoren 17 april 2024

Geluidshinder kan een zeer hinderlijke factor zijn in je leefomgeving, denk b.v. aan (vlieg)verkeer, evenementen, industrie en warmtepompen.Vorige keer heeft Peter van der Voorn ons de theorie van geluid uitgelegd, …