Over ons

Een stichting voor het in stand houden en uitbreiden van het bestaande IoT netwerk en het stimuleren en organiseren van activiteiten die tot doel hebben kennis te delen.

Laatste nieuws

Bouwavond Geluidssensoren 17 april 2024

Geluidshinder kan een zeer hinderlijke factor zijn in je leefomgeving, denk b.v. aan (vlieg)verkeer, evenementen, industrie en warmtepompen.Vorige keer heeft Peter van der Voorn ons de theorie van geluid uitgelegd, …