Apeldoorn heeft één van de beste LoRaWAN netwerken van Europa.
Het Internet of Things (IoT) verbindt ‘dingen’ zoals machines, apparaten en gebouwen, maar ook mensen met elkaar via nieuwe (draadloze) technologieën. LoRaWAN is één van deze IoT technieken.

In 2016 zette een aantal Apeldoornse vrijwilligers een openbaar en gratis toegankelijk IoT netwerk op met financiële hulp van enthousiaste en betrokken bedrijven. Dit netwerk bestaat inmiddels uit 8 gateways die, als Apeldoorns IoT netwerk, onderdeel zijn van het wereldwijde The Things Network (TTN). Het IoT-netwerk wordt onder andere gebruikt door de gemeente bij projecten waar burgerparticipatie en “citizen science” een belangrijke rol spelen. Voorbeelden zijn fijnstofmetingen ten tijde van Oud en Nieuw en luchtkwaliteitsmetingen in de binnenstad.

Het enthousiasme en de snelheid waarmee de vrijwilligers reageren leidde ertoe, dat ons IoT netwerk in de afgelopen 4 jaar meer dan 99% van de tijd beschikbaar is geweest. In de afgelopen 4 jaar zijn 45 miljoen berichten afgehandeld, dat is alleen al in Apeldoorn zo’n 60.000 per dag.

Om de toekomst van het netwerk in Apeldoorn veilig te stellen, willen we het initiatief naar een “next-level” tillen. Het oprichten van een stichting zal het mogelijk maken dat het netwerk ook in de toekomst beschikbaar is voor gebruik door burgers en bedrijven.
De stichting ‘IoT-Apeldoorn e.o.’ krijgt twee doelstellingen:

  • In stand houden en uitbreiden van het bestaande IoT netwerk;
  • Stimuleren en organiseren van activiteiten die tot doel hebben kennis te delen.

In de nabije toekomst zullen kosten moeten worden gemaakt om de 8 daklocaties van onze gateways te behouden, te verzekeren, te vervangen en uit te breiden. De kosten hiervan zullen vanuit deze stichting bekostigd worden.

Voor het oprichten van de stichting hebben we minimaal 1500 euro nodig. De eerste helft daarvan is nodig voor het behoud van de locaties, de tweede helft voor het oprichten van de stichting, een bankrekening en een verzekering.

Om dit bedrag bij elkaar te brengen vragen wij de gebruikers van ons IoT netwerk om mee te helpen met een financiële ondersteuning. Daarom benaderen we u.
Wilt u dat het IoT Apeldoorn behoud?

Maak een bedrag van 25 euro of een bedrag naar gebruik of draagkracht over aan:

  • Stichting IoT Apeldoorn en omgeving
  • IBAN: NL70INGB0008184978

Dank u wel! Namens alle gebruikers van het IoT netwerk in Apeldoorn.