Een stichting voor het in stand houden en uitbreiden van het bestaande IoT netwerk en het stimuleren en organiseren van activiteiten die tot doel hebben kennis te delen.