Op diverse plaatsen in de gemeente Apeldoorn meten wij de concentratie fijnstof in de lucht.